Pszczyna odetchnie z ulgą

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
1,8 mln zł trafi do Pszczyny na działania związane z poprawą jakości powietrza

Uroczyste przekazanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy w Pszczynie i uczestniczył w nim marszałek Jakub Chełstowski i burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła.

„Poprawa jakości powietrza to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed regionem, dlatego przyjęliśmy strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”. Stawiamy na poprawę jakości powietrza i wspieramy gminy, które chcą wesprzeć mieszkańców w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła, bo to inwestycja nie tylko w ekologię, ale przede wszystkim w zdrowie i życie mieszkańców” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Pszczyna poprzez wymianę wysokoemisyjnych (starych i o niskiej sprawności) źródeł ciepła na źródła ciepła niskoemisyjne w budynkach objętych programem STOP SMOG w Gminie Pszczyna.

„Z naszych danych wynika, że z 9 tysięcy starych pieców pozostało nam do wymiany 7,5 tysiąca i robimy wszystko, żeby jak najszybciej te programy uruchomić. Postaramy się, by w najbliższych trzech latach co najmniej połowę z tych starych źródeł ciepła wymienić” – podkreślał burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.

Projekt „Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna” będzie realizowany od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE to 1,56 mln zł. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła.

Celem wsparcia ma być poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji do atmosfery pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(alfa)pirenu, a także wspieranie rodzin, które doświadczają tzw. ubóstwa energetycznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy