Gmina pełną piersią - 2023

 graf. UMWS graf. UMWS

Ogłoszenie o naborze wniosków
o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie
dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie
z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza
„Gmina pełną piersią” w 2023 roku
w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Celem konkursu jest docenienie gmin za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez przyznanie im środków na dalsze działania.

Na realizację konkursu Województwo przeznacza kwotę 700 000 zł dla pięciu wyróżnionych gmin, które zostaną przyznane w następujący sposób:

1. miejsce – 250 000 zł
2. miejsce – 200 000 zł
3. miejsce – 150 000 zł
oraz
2 wyróżnienia po 50 000 zł każde

Wyróżnione zostaną gminy, które wykażą najlepsze wyniki w następujących zakresach/kryteriach:

  • efekt ekologiczny (wielkość redukcji PM10 w Mg/rok oraz w %) osiągnięty przez daną gminę województwa śląskiego wynikający z realizacji Programu ochrony powietrza w okresie 2018-2021,
  • ilość środków przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza w Gminie,
  • najciekawsza kampania edukacyjna.

Środki przyznane za osiągnięcia na rzecz poprawy jakości powietrza, gmina będzie zobowiązana przeznaczyć na następujące dalsze działania w tym zakresie:

  • wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w samorządowych obiektach użyteczności publicznej,
  • zakup i montaż szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii w samorządowych obiektach użyteczności publicznej,
  • realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej,
  • zakupi pojazdów niskoemisyjnych i infrastruktury do ich ładowania,
  • budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych,
  • prace realizowane w ramach podniesienia efektywności energetycznej obiektów samorządowych w obiektach użyteczności publicznej.

Gmina może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.

Termin składania wniosków do 7 marca 2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie lub data dostarczenia wniosku za pomocą ePUAP.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

Składane dokumenty muszą zostać opatrzone dopiskiem: „Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – konkurs „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza”.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Województwa Śląskiego: slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności / Konkursy / 2023 / Inne / trwające).

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 182/398/VI/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.

W przypadku pytań, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. wdrażania uchwały antysmogowej – tel. 32 77 44 529.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków [PDF 209,8kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej [PDF 438,3kB]
Wniosek [DOCX 112,5kB]
Deklaracja dotycząca realizacji zadania w ramach przyznanie pomocy finansowej [DOCX 111,6kB]
Wzór umowy [DOCX 221,3kB]
Wzór sprawozdania końcowego [DOCX 119,2kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 288,2kB]
Gmina pełną piersią - najczęściej zadawane pytania [PDF 132,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Wyniki konkursu: Uchwała Sejmiku nr VI/56/5/2023