Gminy województwa śląskiego bezpłatnie otrzymają narzędzie do walki z procederem spalania odpadów

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Metodykę wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych”, która została opracowana w trakcie prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Wraz z przyjętą metodyką opracowano program komputerowy „POP FENIKS” zawierający algorytm obliczeniowy, który na podstawie wprowadzonych wyników analiz (po przebadaniu próbki w laboratorium) wskazuje, czy w indywidualnych urządzeniach grzewczych były spalane lub współspalane odpady.

Program ten, podobnie jak i metodyka, został przygotowany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na zlecenie Województwa Śląskiego.

„POP FENIKS” to narzędzie, które już wkrótce zostanie nieodpłatnie przekazane wszystkim zainteresowanym gminom oraz strażom miejskim i gminnym województwa śląskiego. Ma ono wesprzeć walkę samorządów gminnych z niską emisją poprzez wykrywanie nielegalnego procederu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych.

Kontakt dla gmin i straży zainteresowanych instalacją i użytkowaniem programu: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tel. (32) 77 40 099)

Linki do stron zewnętrznych
Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych