Jak walczyć z niską emisją?

 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
W Ustroniu odbyła się konferencja „Powstrzymać smog - wyzwania i rozwiązania dla Polski”

W czasie obrad eksperci poruszyli tematy związane z wpływem niskiej emisji na stan zdrowia, gospodarkę oraz rozwój miast. Podczas konferencji marszałek Jakub Chełstowski mówił o smogu jako zagrożeniu dla miast województwa śląskiego.

„Problem niskiej emisji dotyczy przestrzeni naszych miast. Ponosimy wysokie koszty społeczne związane z pogarszaniem się jakości życia. Szansą powodzenia jest ścisłe powiązanie realizacji uchwał antysmogowych na szczeblu samorządów województw i lokalnych oraz rozwiązań rządowych. Ważne jest to, że dzięki ministerialnemu programowi „Czyste Powietrze” do województwa przez WFOŚiGW trafią setki milionów złotych” powiedział Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania marszałek odniósł się także do obowiązującej uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka

Filmy