Konsultacje polsko – czeskie dotyczące stref niskiej emisji

Spotkanie w ramach projektu zintegrowanego LIFE

W dniu 19 czerwca 2018 roku w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” odbyły się wspólne konsultacje polsko – czeskie dotyczące stref niskiej emisji (LEZ) oraz doświadczeń w ich stanowieniu w Republice Czeskiej.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Centrum Badań Transportowych z Brna, przedstawiciele Urzędów Miast Pragi, Ostrawy i Brna, stronę polską reprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Tematem spotkania były doświadczenia czeskie w zakresie wprowadzenia w Republice Czeskiej stref niskiej emisji. Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili prawne zapisy funkcjonowania stref, natomiast przedstawiciele czeskich miast podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami we wprowadzaniu stref niskiej emisji. Przedstawiciel Centrum Badań Transportowych w Brnie omówił szczegółowo metodykę wdrażania LEZ w miastach, a także wszystkie konieczne warunki, które miasto powinno spełnić, aby strefy niskiej emisji spełniały swoją funkcję. Strona polska przedstawiła pokrótce oba regiony oraz działania prowadzone w projekcie LIFE.

Załączniki
Sprawozdanie z wizyty studyjnej dot. LEZ [PDF 516,9kB]