Konsultacje społeczne bez spotkań

 for. arch UMWS Radosław Kazimierczak for. arch UMWS Radosław Kazimierczak
Informacja w związku z sytuacją epidemiologiczną

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu

informuje
o odwołaniu spotkań konsultacyjnych

zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W/w spotkania planowo miały odbyć się:

  • w Częstochowie – w terminie 17 marca 2020 r., godz. 11:00, w ARCHE HOTEL Częstochowa, ul. Oleńki 20;
  • w Katowicach – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 9:00, w COURTYARD BY MARRIOTT KATOWICE CITY CENTER, ul. Uniwersytecka 13;
  • w Rybniku – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 13:00, w Hotel Politański, ul. Sosnowa 5;
  • w Bielsku-Białej – w terminie 19 marca 2020 r., godz. 11:00, w Golden Tulip MAGNUS Bielsko Biała – Bystra, ul. Fałata 222.

Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach ogłoszonych konsultacji w dalszym ciągu istnieje możliwość wnoszenia swoich uwag:

  • w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601 lub 602.