Kominiarze pomogają w walce z niską emisją

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Inwentaryzacja urządzeń grzewczych podczas przeglądów kominiarskich

We września ubiegłego roku w Rybniku Województwo Śląskie, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzki Cech Kominiarzy zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie.

W ramach podpisanego porozumienia członkowie stowarzyszeń kominiarskich zobowiązali się przeprowadzić inwentaryzację urządzeń grzewczych w trakcie prowadzonych przeglądów. Inwentaryzacja ta dotyczy urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW. Zebrane dane pozwolą m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Formularz inwentaryzacji zawiera także informacje na temat rodzaju budynku, termomodernizacji, źródła ciepła, a także sposobu użytkowania źródła ciepła.

Zadania te mogą być również realizowane przy pomocy ankiet miejskich, które mogą różnić się od załączonego wzoru.

Analiza zebranych danych posłuży do uzyskania szerszej informacji z zakresu instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Zebrane informacje mogą przyczynić się do wypracowania różnych praktyk służących niwelowaniu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W przyszłości pozwolą także na stworzenie nowych modeli zarządzania jakością powietrza poprzez konstruowanie programów i kierowanie środków w te rejony, które generują największe problemy. Zebrane dane mogą przyczynić się też do wsparcia, kontynuacji oraz podejmowania nowych działań, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza.

Załączniki
Wzór „Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim” [DOCX 23,1kB]
Wzór „Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim” [PDF 536,6kB]