Projekt Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego

Dym z komina / fot. wb77 / Fotolia fot. wb77 / Fotolia
Konsultacje społeczne i opiniowanie - prezentacja

Autorzy projektu „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” chcą w przystępny sposób przybliżyć wszystkim zainteresowanym treść dokumentu oraz przyczynę i podstawę prawną jego powstania. W tym celu firma Atmoterm S.A. oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przygotowały prezentację, zawierającą podstawowe dane o jakości powietrza, elementy składowe programu oraz proponowane działania dotyczące poprawy jakości powietrza. W prezentacji można również znaleźć informacje na temat „Planu działań krótkoterminowych”, który stanowi integralną część programu ochrony powietrza.

Do 24 marca br., można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych programu. Więcej informacji odnośnie trwających konsultacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego. Znajduje się tam też projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

Załączniki
Projekt "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego " - prezentacja [PDF 4,9MB]