Książe Apsik i Smog na deskach

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
„Bajka o Księciu i złym smogu” jako sposób na niebanalne działania edukacyjne i walkę z niską emisją. Za nami pierwszy ze spektakli przygotowanych przez stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena” i teatr „Gry i Ludzie”

Pierwsza odsłona teatralnego cyklu edukacyjnego dla najmłodszych odbywała się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wzięło w niej udział kilkuset przedszkolaków i uczniów. Uczestnicy poznają historię księcia cierpiącego na dotkliwe przypadłości zdrowotne wynikające ze szkodliwego działania smogu, który każdej jesieni i zimy atakuje jego królestwo. Kolejni goście odwiedzający księcia będą próbowali pomóc zwalczyć intruza różnymi metodami, a przy okazji wzajemnie nauczyć się, jak wcielać w życie pozytywne zachowania i działania niwelujące smog.

„Edukację o złej jakości powietrza i jego konsekwencjach dla naszego zdrowia i życia warto rozpocząć jak najwcześniej, jednak te działania powinny być na tyle atrakcyjne i ciekawe, by trafić do najmłodszych odbiorców. Dzieci przyswajają dziś świat w nieco inny sposób, potrzebują wrażeń i ciekawej formy przekazu, by zainteresować się tematem, stąd pomysł przedstawienia teatralnego. Po reakcji najmłodszych wiemy, że to był bardzo dobry pomysł i chcemy go kontynuować” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

„Bajka o Księciu i złym smogu” przygotowana przez stowarzyszenie „Teatr Czwarta Scena” i teatr „Gry i Ludzie” to jedno z działań w ramach szerokiej kampanii województwa w walce ze smogiem. Pomysł na spektakl teatralny dla dzieci zrodził się podczas warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami zorganizowanych w 2017 r. przez Urząd Marszałkowski w ramach akcji „Śląskie bez smogu!”.

Przedstawienie skierowane jest do dzieci w wieku 6-9 lat, tzn. do najstarszej grupy przedszkolnej oraz uczniów klas I-II szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Najbliższe spektakle odbędą się: w Częstochowie (1 października), Sosnowcu (8 października), Bielsku-Białej (22 października) i Rybniku (29 października). Udział w spektaklu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator wydarzenia zapewnia dojazd na miejsce wystawiania spektaklu.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie: turozmawiamy.slaskie.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Filmy