Mogę zatrzymać smog

Czym jest smog?

Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połącznie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

  • pył zawieszony PM 2,5
  • pył zawieszony PM10
  • tlenki azotu (NOx)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

Wpływ smogu na zdrowie

Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków.

Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • osłabienie układu odpornościowego
  • choroby układu krwionośnego

Smog w śląskim

Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Chcemy zmienić tę sytuację. Częścią planu, który ma zatrzymać smog w śląskim, jest uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych piecach. Aby przyniosła skutek, potrzebna jest edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.

Nawet jeżeli nie korzystamy z pieców węglowych, wciąż możemy wiele zdziałać. Dlatego przygotowaliśmy przewodnik dla wszystkich, którym zależy na czystym powietrzu w naszym województwie: