MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

 graf. UMWS graf. UMWS
Kampania edukacyjna skierowana do przedszkoli Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór na uczestników kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Cel i założenia kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Kto może wziąć udział w kampanii?

O udział w kampanii mogą ubiegać się przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r., Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego.

Gdzie i kiedy wysłać zgłoszenie?

 • Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii powinien wysłać formularz zgłoszeniowy zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi w Regulaminie na adres: wydzial.pw@slaskie.pl.
 • Nabór na uczestników kampanii rozpoczyna się dnia 2 września 2019 r. o godz. 7.30, a kończy dnia 20 września 2019 r. o godz. 12.00. (Lider zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru poprzez ogłoszenie informacji na stronie bip.slaskie.pl)

Formularz zgłoszenia do udziału w kampanii

Kto zakwalifikuje się do udziału w kampanii?

Projekt zakłada udział w kampanii około 100 placówek z terenu województwa śląskiego – około 20 z każdego okręgu konkursowego (5 okręgów). Kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na okręgi konkursowe, będzie decydowała o zakwalifikowaniu się placówki do udziału w kampanii.

Ile oczyszczaczy powietrza może otrzymać przedszkole?

Zakwalifikowanie się przedszkola do udziału w kampanii będzie oznaczało otrzymanie pomocy rzeczowej przez Gminę stanowiącą organ prowadzący placówki w postaci oczyszczaczy powietrza. Planuje się wyposażyć sale dydaktyczne poszczególnych oddziałów w danej placówce, przy czym nie więcej niż 5 szt. oczyszczaczy powietrza dla danego przedszkola. Jednocześnie liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Projektów Własnych
siedziba: ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
poczta: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Galbas Aneta
telefon: +48 (32) 77 40 846 nr wew.: 846
numer pokoju: 414

Mieszała Katarzyna
telefon: +48 (32) 77 40 870 nr wew.: 870
numer pokoju: 414


Dokumentacja przedsięwzięcia:

 1. Regulamin kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
 2. Opis kampanii
 3. Formularz zgłoszenia do udziału w kampanii
 4. Wzór umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w ramach realizacji kampanii
 5. Wykaz przedszkoli
 6. Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci:

 1. Regulamin konkursu
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli placówki biorącej udział w konkursie
 3. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie

Konkurs na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole:

 1. Regulamin konkursu na przedstawienie
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie
 3. Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku
 4. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie

Śląskie   100 lecie Powstań Śląskich   WFOSiGW
Załączniki
Regulamin kampanii [PDF 530,3kB]
zał. 1 do Regulaminu kampanii - Opis kampanii [PDF 447,9kB]
zał. 2 do Regulaminu kampanii - Formularz zgłoszenia do udziału w kampanii [DOCX 53,8kB]
zał. 3 do Regulaminu kampanii - Regulamin konkurs na scenariusz zajęć [PDF 490,6kB]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Konkurs na scenariusz zajęć [PDF 379,3kB]
Formularz zgłoszenia pracy - Konkurs na scenariusz zajęć [DOCX 52,2kB]
zał. 4 do Regulaminu kampanii - Regulamin konkursu na przedstawienie [PDF 415,3kB]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Konkurs na przedstawienie [PDF 379,0kB]
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - Konkurs na przedstawienie [PDF 308,2kB]
Formularz zgłoszenia pracy - Konkurs na przedstawienie [DOCX 53,2kB]
Zał. 5 do Regulaminu kampanii - Umowa ws. udzielenia pomocy rzeczowej [PDF 455,8kB]
Wykaz przedszkoli [PDF 357,9kB]
Sprawozdanie placówki z realizacji zadań [DOCX 51,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Lista rankingowa placówek przedszkolnych zgłoszonych do kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
Wyniki konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci