Wyniki konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci

Dnia 12 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 346/102/VI/2020 w sprawie zmiany Regulaminu kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, zatwierdzenia listy laureatów Konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci oraz przekazania nagród rzeczowych przedszkolom będącym laureatami Konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mają wpływu na zadania realizowane obecnie w kampanii.

Wyniki konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci

W ramach konkursu wpłynęło 121 prac konkursowych. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Jury Konkursowe wyłoniono laureatów konkursu. (załącznik nr 2 do Uchwały).

Zgodnie z zapisami Regulaminu zwycięscy otrzymują następujące nagrody:

  • I miejsca – projektor multimedialny do użytku w placówce, pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.
  • II i III miejsca – zestawy nagród rzeczowych (gry edukacyjne, książki o tematyce ekologicznej), pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.
  • wyróżnienia w konkursie - pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w czasopiśmie wydawanym przez partnera wspierającego, stosownie do okręgu konkursowego.

O odbiorze nagród jak i publikacji zwycięskich oraz wyróżnionych scenariuszy w czasopismach tj. „Forum Nauczycieli”, Częstochowski Biuletyn Oświatowy, Wiadomości Przedszkolaka, Dialog Edukacyjny, Interaktywny Kwartalnik Metodyczno-Edukacyjny - zwycięskie placówki zostaną indywidualnie poinformowane przez organizatora konkursu.

Załączniki
Scenariusz - miejsce 1 [PDF 589,3kB]
Scenariusz - miejsce 2 [PDF 409,3kB]
Scenariusz - miejsce 3 [PDF 396,2kB]
Scenariusz - wyróżnienie I [PDF 591,8kB]
Scenariusz - wyróżnienie II [PDF 299,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Lista laureatów - Załącznik nr 2 do uchwały