Nawet 69 tys. zł dofinansowania z Programu Czyste Powietrze

 graf. Program Czyste Powietrze graf. Program Czyste Powietrze
Dostępna jest już nowa część Programu Czyste Powietrze, przeznaczona dla mniej zamożnych Polaków

Najwyższy poziom dofinansowania inwestycji (wymiana kotła, termomodernizacja, montaż odnawialnych źródeł energii) wynosi aż 69 tys. zł i obejmuje do 90% kosztów kwalifikowanych.

Warto przypomnieć, że w Programie funkcjonują już trzy progi finansowania:

  • Podstawowy – do 30 tys. zł, dla osób zarabiających do 100 tys. zł rocznie
  • Podwyższony – do 37 tys. zł, dla osób z dochodem miesięcznym do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • Najwyższy – do 69 tys. zł, dla osób z dochodem miesięcznym do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Alternatywą do kryterium dochodu będzie ustalone prawo zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego).

Dzięki wspomnianemu zróżnicowaniu dostęp do finansowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną mają również osoby najuboższe. Tym samym marginalizacji ma ulec problem ubóstwa energetycznego, gdzie ze względu na niskie dochody, niską efektywność energetyczną budynków i wysokie koszty energii, ludzi nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb energetycznych (jak ogrzewanie czy przygotowanie ciepłej wody). Modernizacja budynku, wymiana źródła ciepła na nowoczesne, sprawią, że poprawi się nie tylko komfort życia, ale też wydatki na media (woda, gaz, prąd) będą mniejsze.

Województwo śląskie jest krajowym liderem w korzystaniu ze środków w ramach Programu Czyste Powietrze – złożono ponad 63 tys. wniosków na kwotę 871 mln zł, podpisano ponad 47 tys. umów na prawie 638 mln zł. W całej Polsce złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł, podpisano ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł. Nowy, wyższy, próg finansowania sprawi, że na inwestycje zdecydują się osoby, które odkładały takie decyzje ze względów ekonomicznych.