Razem o jakości powietrza – nowy projekt we współpracy polsko-czeskiej

3 stycznia 2018 Komitet Monitorujący Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 „Przekraczamy granice” zarekomendował do dofinansowania projekt „i-AIR REGION”

Partnerem wiodącym projektu jest Stowarzyszenie dla rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, a pozostali partnerzy, to:

po stronie czeskiej:

  • Kraj Morawsko-Śląski,
  • Uniwersytet Techniczny Ostrava,
  • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Śląska Cieszyńskiego.

Po stronie polskiej:

  • Województwo Śląskie,
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Wartość całego projektu, to prawie 430 tys. euro, z czego dofinansowanie z EFRR stanowi około 363 tys. euro.

Projekt i-AIR REGION jest projektem współpracy transgranicznej strony polskiej i czeskiej mającym na celu osiągnięcie harmonizacji działań w szeroko rozumianej kwestii ochrony i poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie podjętych już działań i działań zaplanowanych w drodze edukacji ekologicznej, wypracowania wspólnych zapisów legislacyjnych, jednolitych możliwości finansowania realizacji zadań, wypracowania technik i metod badania zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Realizacja Projektu i-AIR REGION umożliwi Województwu Śląskiemu realizację założeń Krajowego Programu Ochrony Powietrza pomoże w dalszym wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza. Zadania, które będzie realizowało Województwo Śląskie w ramach projektu „i-AIR REGION” będą związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza przez zanieczyszczeniem.

Na terenie Polski obszar wsparcia projektu obejmuje podregion bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji o Programie INTERREG Republika Czeska – Polska