"Śląskie gminy pod błękitnym niebem"

 graf. UMWS graf. UMWS
Wystawa fotografii online kończąca obchody 30-lecia Programu LIFE

W 2022 roku Program LIFE Unii Europejskiej, unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu, skończył 30 lat.

W ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" zorganizowano 45 wydarzeń, które zostały wpisane do oficjalnego kalendarza jubileuszowego Unii Europejskiej.

To najwyższy poziom zaangażowania spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej. Imprezy zorganizowane przez Partnerów projektu stanowią 12% wszystkich wydarzeń jubileuszowych w UE oraz 80% w Polsce.

Obchody jubileuszowe kończą się wystawą fotografii online "Śląskie gminy pod błękitnym niebem".

Prezentuje ona zdjęcia z wybranych gmin objętych projektem "Śląskie. Przywracamy błękit". Pokazuje piękno i różnorodność województwa śląskiego. Fotografie przedstawiają wyjątkowe miejsca, w których prowadzone są działania z zakresu ochrony powietrza.

"Śląskie. Przywracamy błękit" to największy w UE program dotyczący tej problematyki.

Wszystkie gminy w województwie śląskim objęte są wsparciem ekodoradców, którzy wybrali prezentowane zdjęcia.

Linki do stron zewnętrznych
Wystawa fotografii "Śląskie gminy pod błękitnym niebem"