Ubóstwo energetyczne a uchwała antysmogowa

 fot. UMWS fot. UMWS
Pięć lat uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego

W 5. rocznicę od wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, odbyła się konferencja „Ubóstwo energetyczne w kontekście wdrażania tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego”.

W spotkaniu w Sali Sejmu Śląskiego wzięło udział ponad 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, ekodoradców i organizacji pozarządowych.

Głównym tematem obrad było ubóstwo energetyczne, rozumiane jako wydatkowanie nieproporcjonalnie wysokich kosztów przez gospodarstwa domowe, aby zapewnić sobie wystarczający komfort cieplny. Kontekstem rozważań były gwałtownie i skokowo rosnące wydatki na ogrzewanie i surowce energetyczne, spowodowane w znaczącym stopniu wojną w Ukrainie.

Konferencję otworzył wicemarszałek Dariusz Starzycki, który w przemówieniu inauguracyjnym podkreślił rolę samorządów we wdrażaniu uchwały antysmogowej oraz konieczność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

W pierwszej części spotkania Izabela Zygmunt z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce omówiła unijną politykę na rzecz walki z ubóstwem energetycznym i wnioski z dyrektywy REPowerEU. Trwające prace nad eliminacją omawianego zjawiska i dokument Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Bank dobrych praktyk”, zaprezentowała jego przedstawicielka, Anna Bednarska. Głos ekspertów i jednocześnie spojrzenie samorządu regionalnego został wyrażony przez Annę Bogusz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego w Obszarze Klimatu i Środowiska. Magdalena Bartecka ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, naświetliła zagadnienie z perspektywy działalności organizacji pozarządowych w kontekście transformacji energetycznej.

Po przerwie wystąpili przedstawiciele samorządów lokalnych. Zastępca Burmistrza Radlina, Zbigniew Podleśny, wskazał rozwiązania kwestii ubóstwa energetycznego na poziomie gminy, a konkretne propozycje wsparcia najbardziej potrzebujących, którzy są klientami pomocy społecznej, zostały omówione przez wiceprezydenta Rybnika, Piotra Masłowskiego. Kierujący ekopatrolem chorzowskiej Straży Miejskiej, Henryk Rusnak, zaprezentował praktyczne zagadnienia, z jakimi spotykają się funkcjonariusze podczas kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

Ostatnia część obrad to trzy wystąpienia. W pierwszym z nich, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wioletta Jończyk mówiła o konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami, w szczególności o oszczędzaniu energii i programach pomocowych. Kierownik Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, Andrzej Starzyński, zaakcentował „zielony kierunek” w produkcji i dystrybucji energii cieplnej wskazując ponadto na fakt, iż przyłączenie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej jest nie tylko skutecznym sposobem na walkę ze smogiem, ale i zmniejsza koszty ogrzewania. Na zakończenie spotkania głos zabrał Prezes Zarządu Spółdzielni Energetycznej Nasza Energia z Mszany, który mówił o konieczności rozwoju energetyki obywatelskiej, szczególnie na obszarach położonych z dala od wielkich miast.

Konferencję prowadził Piotr Brożek, Kierownik Referatu ds. Wdrażania Uchwały Antysmogowej w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Załączniki
Izabela Zygmunt. Ubóstwo energetyczne w polityce UE [PDF 2,8MB]
Anna Bednarska. Bank dobrych praktyk. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce [PDF 1,3MB]
Anna Bogusz. Ubóstwo energetyczne w Polsce i na Śląsku w świetle badań ekspertów [PDF 2,3MB]
Magdalena Bartecka. Walka o niebo bez smogu, jak pomóc ubogim energetycznie oddychać czystym powietrzem [PDF 526,2kB]
Zbigniew Podleśny. Rozwiązywanie kwestii ubóstwa energetycznego na poziomie gminy [PDF 462,0kB]
Henryk Rusnak. Perspektywa straży miejskiej. Ubóstwo energetyczne w kontekście walki ze smogiem [PDF 5,5MB]
Piotr Masłowski. Ubóstwo energetyczne - praktyka pomocy społecznej [PDF 2,3MB]
Wioletta Jończyk. Oszczędzanie energii, racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym środkami finansowymi. Sposoby wsparcia osób ubogich energetycznie [PDF 1,6MB]
Andrzej Starzyński. Rozwiązanie dla Śląska - zdekarbonizowane ciepło systemowe [PDF 1,5MB]
Paweł Jarząbek. Energetyka obywatelska szansą na redukcję ubóstwa energetycznego [PDF 138,6kB]