Czwarte spotkanie Projektu i-AIR REGION

Warsztaty partnerów projektu odbyły się w Ostrawie – Porubie

23 maja 2018 roku w Ostrawie – Porubie odbył się czwarty warsztat partnerów projektu, którego celem było wprowadzenie do problematyki zanieczyszczeń powietrza i identyfikacji ich źródeł, a także określenie możliwości zastosowania latających laboratoriów (dronów) w celu doskonalenia pomiaru stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Pierwszą część spotkania poświęcono problematyce pyłu zawieszonego i identyfikacji jego cząstek, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń z wykorzystaniem materiałów węglowych oraz możliwości pomiaru emisji za pomocą dronów, którą przedstawili pracownicy Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Doświadczenia w wykorzystaniu dronów do pomiarów emisji przedstawili również pracownicy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wynikiem spotkania było uzgodnienie wspólnej specyfikacji czujników, które zostaną zakupione w ramach projektu.