Latające laboratoria

Szóste spotkanie partnerów Projektu i-AIR REGION

Szóste spotkanie partnerów Projektu i-AIR REGION 

24 października 2018 roku, tym razem w Zabrzu, odbyło się seminarium warsztatowe „Wybór techniki pomiarowej dla pomiarów latającymi laboratoriami (dronami), kryteria pomiarów i pobierania próbek. Określenie potrzebnych parametrów dla latającego laboratorium”.

W ramach warsztatu zostały poruszone następujące tematy:

  1. zagadnienia techniczne wykorzystania dronów w pomiarach niskiej emisji na terenie Górnego Śląska,
  2. zjawiska uwzględniane przy pomiarach stężeń z wykorzystaniem latających układów pomiarowych,
  3. możliwości ograniczania niskiej emisji ze źródeł indywidualnych prowadzące do wyeliminowania sytuacji smogowych,
  4. infrastruktura grzewcza w gospodarstwach domowych a niska emisja.

W ramach warsztatu odbyło się również zwiedzanie Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki ICHPW.

Spotkanie odbyło się w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, który jest jednym z partnerów projektu i-AIR REGION.