Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza 2024

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza 2024

 graf. UMWS graf. UMWS

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza stanowi wzmocnienie i rozszerzenie działań Województwa Śląskiego mających na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko, poprzez udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej we wdrażaniu zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza.

Jest to druga edycja programu. Program składa się z dwóch komponentów:

  • Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” – pula środków dostępnych dla gmin wynosi 15 000 000 zł,
  • Konkurs „Gmina pełną piersią” – łączna pula środków wynosi 700 000 zł.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 2729/475/ VI/2023 - w sprawie realizacji Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza w 2024 roku