Oczyszczacze w drodze do przedszkoli

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Rozpoczęły się dostawy oczyszczaczy powietrza do przedszkoli biorących udział w drugiej edycji kampanii  „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Każda z 449 placówek otrzyma odpowiednio jedno lub dwa urządzenia Warmtec AP NEO, zgodnie z listą rankingową placówek zakwalifikowanych do udziału w kampanii. Każde dostarczone do placówki urządzenie, wyposażone jest w komplet filtrów umożliwiających natychmiastowe użytkowanie oczyszczacza powietrza.

Dostawa 879 sztuk urządzeń do wszystkich przedszkoli zostanie zrealizowana do końca stycznia.

Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, zagrożeń wynikających ze złej jakości powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

To już druga edycja kampanii. W pierwszej udział wzięło 121 placówek przedszkolnych, zaangażowanych zostało blisko 14 tys. przedszkolaków. Do przedszkoli trafiło m.in. 500 szt. oczyszczaczy powietrza.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora  fot. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech - II edycja
tagi: