W Muzeum Śląskim odbyły się warsztaty dla pracowników gmin oraz strażników gminnych z realizacji uchwały antysmogowej

 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
Przez 2 dni specjaliści z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przeszkolili 300 osób

Miejsce, w którym warsztaty się odbyły nie było przypadkowe. To tu, na miejscu obecnego Muzeum, mieściła się kopalnia węgla kamiennego – miejsce uległo diametralnej przemianie – teraz diametralnej przemianie musi ulec nasze podejście do wykorzystywania węgla w gospodarstwach domowych – ma być czysto w kotłowni i czysto w powietrzu.

Uczestnicy zostali podzieleni na 2 tury (po 150 osób każdego dnia); każda tura na 5 grup po 30 osób. W tych 30-osobowych grupach uczestnicy szkolili się w 5 głównych tematach:

 • Rozpoznawanie paliw węglowych
 • Pomiar wilgotności drewna
 • Rodzaje kotłów węglowych
 • Przeglądy kominiarskie i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich norm
 • Rodzaje pieców, kominków i elektrofiltry

Jednym ze sposobów walki z niską emisją jest realizacja przyjętej w kwietniu 2017 roku uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. 1 września tego roku weszła ona w życie. Aby w konsekwencji realizacji tego aktu prawa miejscowego nastąpiła realna poprawa jakości powietrza potrzeba wielu zintegrowanych działań, do których zalicza się informację i edukację.

Niestety, to nie wystarczy. Bez skutecznej i sprawnej kontroli realizacji uchwały przez użytkowników instalacji na paliwa stałe, nie uda się osiągnąć zamierzonego efektu.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego – do jej realizacji zobowiązane są więc wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu gmin województwa śląskiego i rosnącym problemom zorganizowano 11 września konferencję, która przybliżyła w sposób szczególny kwestię kontroli zapisów uchwały antysmogowej i finansowania wymiany kotłów, jak również nowego Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Warsztaty są częścią wydarzenia pn. Konferencja Regionalna o charakterze szkoleniowo-warsztatowym „Realizacja Programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego”.

Całe wydarzenie zostało sfinansowane dzięki udziałowi Województwa Śląskiego w projekcie zintegrowanym LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka