Welcome Meeting Programu LIFE 2021-2027

 fot. UMWS fot. UMWS
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

15-16 lutego odbył się „Welcome Meeting” przedstawicieli Komisji Europejskiej z reprezentantami wszystkich 11 nowych projektów realizowanych w ramach Programu zintegrowanego LIFE Unii Europejskiej w 11 krajach.

Gospodarzami spotkania online byli przedstawiciele Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), m.in.: dyrektor Dirk Beckers, Giulia Carboni, Angelo Salsi, Patrick Child, Clara de la Torre, Maja Mikosinska, Lorenzina Bruno, Anita Prtenjaca, Peter Mecko, Maria Marisa Sanchez Bellerin.

Komisja Europejska poinformowała, że zainwestuje ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków z 2020 r. Środki są przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach UE (Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowenia).

"Jeśli chodzi o kryzys w dziedzinie klimatu, bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska, nie mamy czasu do stracenia. Program LIFE zapewnia bezpośrednie wsparcie projektom w całej UE oraz umożliwia ochronę i odbudowę przyrody w całych krajach i regionach. Przyroda jest naszym największym sojusznikiem – musimy o nią dbać, tak aby ona mogła też zadbać o nas. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w wybrane dzisiaj projekty - podkreślił Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans. 

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Potkańska-Ćwikła. Przedstawiła ona projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, którego liderem jest Województwo Śląskie. Polskę reprezentowali także Barbara Kubiak, zastępca Dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych oraz Damian Olma, menedżer projektu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS