10-lecie podpisania The European Strategic Energy Technology Plan

Międzynarodowa konferencji w Bratysławie

Przegląd zmian zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu na obszarze transformacji energetyki w UE był tematem przewodnim odbywającej się w dniach 29.11.2017 r. – 01.12.2017 r. w Bratysławie na Słowacji międzynarodowej konferencji zwołanej z okazji 10-lecia (2007 – 2017) podpisania tzw. SET Plan-u (The European Strategic Energy Technology Plan).

Poruszanymi podczas konferencji szczególnie interesującymi z perspektywy naszego regionu tematami były: ocena roli innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w zwiększaniu konkurencyjności regionów, przegląd postępów w opracowywaniu nowych technologii i inteligentnych systemów energetycznych dla efektywnego wykorzystania energii jak również rosnący udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej w państwach członkowskich UE.

Przedstawiciele województwa śląskiego wzięli aktywny udział w tzw. sesji wieczornej poświęconej tematyce przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną regionów intensywnie wykorzystujących węgiel

Linki do stron zewnętrznych
The 10th annual SET Plan conference
tagi: