Workshop w Essen

Warsztaty Essen 25-27 kwietnia 2018 r., były drugimi po warsztatach w Bilbao.

Nadal koncentrowano się na dogłębnych dyskusjach i rezultatach. Rządowi eksperci regionalni i partnerzy naukowi, wspólnie analizowali konkretne rozwiązania w zakresie polityk, dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zaangażowania przemysłu. Ta wysoce interaktywna dwudniowa sesja składała się zarówno sesji plenarnych, jak i pracy w grupach tematycznych.

Drugiego dnia odbyły się sesje grupowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, zaangażowania przemysłu i odnawialnych źródła energii. Obejmowały one prezentacje, dyskusje i interaktywne ćwiczenia.

Po prezentacjach grupa omawiała szeroki zakres tematów, włącznie z:

 • smart metteringiem,
 • rozwojem umiejętności i wiedzy fachowej,
 • podnoszeniem poziomu świadomości,
 • finansowaniem,
 • wykorzystaniem energii odnawialnej w budynkach,
 • efektywnością energetyczną,
 • modernizacją budynków do standardów niskoemisyjnych.

Pierwszego dnia wieczorem, miała miejsce wizyta w zrewitalizowanej, byłej kopalni węgla kamiennego Zollverein, wpisanej na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO [http://www.zollverein.de].

Plany na przyszłość

Wnioski z ewaluacji pokazują, że każde państwo i region są jeszcze na różnych etapach wdrażania i możliwości, wyraźnie rozumiejąc, że mogą uczyć się od siebie nawzajem. Jest wielkie poczucie zaufania między kolegami, którzy mogą dzielić zarówno porażki, jak i sukcesy.

Wskazano na potrzebę zajęcia się tematyką dekarbonizacji przemysłu i elektromobilności. Kolejny projekt powinien dążyć do zaangażowania się innych regionów, aby nie rozproszyć kapitału społecznego istniejącej obecnie grupy.

Tematy zainteresowań obejmują takie zagadnienia, jak:

 • dekarbonizacja przemysłu,
 • efektywność energetyczna budynków, emisje z budynków mieszkalnych,
 • ubóstwo energetyczne,
 • zrównoważona mobilność (w tym pojazdy elektryczne i systemy transportu towarowego).

Zgłoszono postulat, aby kolejny projekt obejmował większą liczbę regionów, które mają podobne możliwości, ale np. są dopiero na początku procesu transformacji energetycznej.”

Linki do stron zewnętrznych
Podsumowanie wydarzenia
tagi: