Podsumowanie Energy Transition Platform

Spotykanie w Brukseli podsumowujące projekt

Przez ostatnie dwa lata Energy Transition Platform połączyła 11 wysoko uprzemysłowionych regionów, wspierając je w wymianie doświadczeń, uczeniu się i przyjmowaniu innowacyjnych polityk czystej energii.

Uczestnictwo w ramach Energy Transition Platform potwierdziło, że wzajemne uczenie się między rządami (w skali globalnej) może zainicjować innowacyjne pomysły oraz konkretne rozwiązania w zakresie działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zaangażowania przemysłu w zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych z ich działalności.

W ramach eventu odbyły się trzy dyskusje panelowe w których przedstawiciele regionów uczestniczących dyskutowali między innymi nad:

  • Poprawą efektywności energetycznej budynków jako jednego z najbardziej konkurencyjnych pod względem kosztów sposobów na redukcję niskiej emisji.
  • Najlepszych modelach zaangażowania i finansowania dla systemów odnawialnych dla społeczności, a także o wyzwaniu integracji małej i zdecentralizowanej energii społeczności z siecią.
  • Współpracą z sektorem przemysłowym oraz pokonywaniu obiekcji między wzrostem gospodarczym, konkurencyjnością międzynarodową a długoterminowymi strategiami dekarbonizacji.

Wnioski ze spotkania pokazują, że potrzebne są długoterminowe i skuteczne projekty w celu przyśpieszenia działań w dziedzinie ochrony klimatu. Dlatego też współpraca na poziomie regionów będzie w przyszłości kontynuowana.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji o wydarzeniu
Więcej o Energy Transition Platform
tagi: