Panel w Brukseli

Energy Transition Platform

Na zaproszenie The Climate Group, przedstawiciel Śląskiego wziął udział w publicznej dyskusji panelowej w Brukseli, dotyczącej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym: działaniach, ambicjach i wizjach.

Wydarzenie miało miejsce w Biurach Landu Badenii-Wirtembergii przy Unii Europejskiej, w dniu 21 marca 2017 roku. Wzięło w nim udział około stu słuchaczy z całego świata, a wśród panelistów byli przedstawiciele Badenii-Wirtembergii, The Climate Group i reprezentanci Komisji Europejskiej.

Celem dyskusji było omówienie istniejących strategii przyspieszających przejście na gospodarkę niskoemisyjną i wkład rządów regionalnych do sukcesu Unii Energetycznej w kontekście dokumentu pt. Clean Energy for All Europeans.
tagi: