„Śląskie. Przywracamy błękit” pod czujnym okiem CINEA

 graf. UMWS graf. UMWS
Pierwsza wizyta monitorująca przedstawicieli konsorcjum NEEMO EUIG

Konsorcjum NEEMO EUIG odpowiada za monitorowanie projektów LIFE z ramienia Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Spotkanie miało na celu przedstawienie wszystkim partnerom projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” oczekiwań oraz wymogów dotyczących rozliczania i raportowania podejmowanych działań. W spotkaniu wzięło udział 100 uczestników, w tym przedstawiciele miast, gmin, instytucji wspierających i merytorycznych.

W trakcie spotkania swoje oczekiwania oraz wymogi dotyczące raportowania przedstawili odpowiedzialni za sprawy techniczne: Stanisław Tworek i Marta Kaczyńska z NEEMO EEIG oraz finansowe: Blanka Pohorska z Ernst & Young.

Podsumowano także pierwsze dwa miesiące działania projektu. Zaprezentowano dotychczasowe działania merytoryczne i finansowe oraz przedstawiono zespół projektowy. Ważną częścią spotkania była możliwość bezpośredniego zadawania pytań  przez wszystkich partnerów projektu.