Spotkania partnerów ETP

Energy Transition Platform

The World Sustainable Energy Days były kolejną okazją do spotkania partnerów ETP. Odbyły się one 1-3 marca 2017 roku w Wels (Górna Austria).

WSED to zarazem największa na świecie konferencja w tej dziedzinie z udziałem ponad 700 delegatów z przeszło 50 krajów z sektora biznesu, sektora publicznego i środowiska naukowo-badawczego. Jest unikalnym połączeniem konferencji i wydarzeń interaktywnych.

W ramach Dni, kluczowe spotkania były związane z Europejską Konferencją Efektywności Energetycznej, która dotyczyła polityk regionalnych, rynku, finansowania oraz najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Linki do stron zewnętrznych
World Sustainable Energy Days 2017 [eng.]
tagi: