„Śląskie. Przywracamy błękit” - spotkanie inaugurujące

 graf. UMWS graf. UMWS
Transmisja on-line

Spotkanie inaugurujące projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

22 lutego 2022 roku
Sala Sejmu Śląskiego

9:30 - 10:00
Briefing prasowy w trakcie którego nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” ze środków NFOŚiGW (Sala Błękitna)
Uczestnicy:
Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Maciej Chorowski,
Prezes Zarządu NFOŚiGW

9:30 - 10:00
Rejestracja gości

10:00
Rozpoczęcie spotkania
Prowadzący: Marek Durmała

10:05 - 10:15
Otwarcie spotkania.
Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” jako przykład aktywnego działania Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie
Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego

10:15 - 10:25
Wystąpienie Przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW

10:25 - 10:35
Wystąpienie Przedstawiciela Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)
Francesca Ettorre, CINEA (połączenie zdalne)

10:35 - 10:45
Zadania Województwa Śląskiego w projekcie. Regionalna sieć Ekodoradców, regionalny system eko-informacji oraz działania edukacyjno-informacyjne
Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

10:45 - 10:55
Wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej, POP – monitoring emisji i badania próbek – rola Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w projekcie
Aleksander Sobolewski, Dyrektor IChPW

10:55 - 11:05
Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznych, studia podyplomowe dla ekodoradców – rola Politechniki Śląskiej w projekcie
Przedstawiciel Politechniki Śląskiej

11:05 - 11:15
Koncepcje zwiększenia obszarów zieleni – rola Śląskiego Ogrodu Botanicznego w projekcie
Leszek Trząski, Z-ca Dyrektora ŚOB

11:15 - 11:55
Wręczenie certyfikatów Partnerom projektu

11:55
Wspólne zdjęcie

12:00
Zakończenie spotkania / rozmowy w kuluarach

Projekt LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Załączniki
Program spotkania [PDF 1,0MB]

Filmy