Warsztaty ekologiczne w Bytomiu

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4

Jednym z zadań projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” jest edukacja dorosłych i dzieci z województwa śląskiego. Ekodoradcy działający w gminach, organizują spotkania, konkursy, zabawy, pikniki, na których przedstawiają problematykę jakości powietrza mieszkańcom.

Najwdzięczniejszą grupą są zawsze dzieci. Cezary Olchawa, Ekodoradca z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zorganizował, przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, warsztaty naukowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

Zgodnie z koncepcją nauki przez zabawę uczniowie samodzielnie zrealizowali szereg eksperymentów naukowych. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z przyczynami i skutkami powstawania smogu, przedstawienie możliwości poprawy jakości powietrza poprzez działania indywidualne i zbiorowe, omówienie dostępnych programów i działań ograniczających niską emisję na terenie Gminy Bytom.

W czasie warsztatu uczestnicy m.in zobaczyli, jak spalają się węglowodory i jakie niesie to konsekwencje dla środowiska, wyprodukowali własne „chmurki” smogu w butelkach i dowiedzieli się, w jaki sposób można przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza.

Bytom jest Partnerem projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.