Aplikacje

W celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej, prognozowanej oraz historycznej jakości powietrza w województwie śląskim, poza aktualnym powiadomieniem o jakości powietrza (więcej informacji w zakładce „Jakość powietrza” > „Komunikaty o jakości powietrza”) oraz narzędziami omówionymi na podstronie Sposoby informowania o jakości powietrza można skorzystać z szeregu bezpłatnych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne z systemem Android, iOS czy też Windows Phone:

 1. Śląskie SMOGSTOPinnowacyjny system prognostyczny dostępny w formie aplikacji oraz platformy www.slaskiesmogstop.pl. Powstał w ramach projektu InfoSMOG-MED z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Śląskie SMOGSTOP przedstawia prognozę jakości powietrza, prognozę zagrożeń zdrowotnych, prognozę meteorologiczną. Innowacyjność systemu polega na możliwości generowania raportów o zagrożeniach i jednocześnie zaleceniach zdrowotnych, powiązanych z poziomem zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do płci, wieku, obciążeń zdrowotnych (m.in. palenie tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, niewydolność serca, przebyty zator płucny). Komunikaty zdrowotne mogą być wysyłane w układzie prognostycznym nawet do 48 godzin. System dedykowany jest nie tylko mieszkańcom, ale i placówkom medycznym z województwa śląskiego. Zapewnia to funkcjonalność systemu pozwalająca wysyłać do podmiotów leczniczych komunikaty, dostosowane do profilu prowadzonej działalności, o mogących wystąpić przekroczeniach dopuszczalnych norm jakości powietrza i w związku z tym konieczności zwiększonej interwencji medycznej.

  Więcej informacji: www.slaskiesmogstop.pl 
  Aplikacja na system Android
  Aplikacja na system iOS

 2. Regionalny System Ostrzegania (RSO) – aplikacja mobilna, która powstała z inicjatywy istniejącego w latach 2011-2015 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A. Aplikacja RSO pozwala m.in. na przeglądanie ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju, pochodzących z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Ponadto, w ramach aplikacji, użytkownicy mają dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  Więcej informacji na stronie ŚUW

  Aplikacja na system Android
  Aplikacja na system Windows Phone
  Aplikacja na system iOS

 3. Jakość powietrza w Polsce – aplikacja mobilna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce. Aplikacja korzysta z pomiarów wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
  Więcej informacji: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  Aplikacja na system Android
  Aplikacja na system Windows
  Aplikacja na system iOS


 4. Smok Smog – aplikacja umożliwia uzyskanie informacji dotyczącej stanu jakości powietrza, na podstawie pomiarów wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
  Więcej informacji: http://smoksmog.malopolska.pl

  Aplikacja na system Android
  Aplikacja na system Windows Phone
  Aplikacja na system iOS

 5. Zanieczyszczenie powietrza – aplikacja pozwala na bieżące monitorowanie stanu jakości powietrza na podstawie pomiarów wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ponadto możliwe jest śledzenie prognozy zanieczyszczeń powietrza, dzięki współpracy z portalem ekoprognoza.pl
  Aplikacja na system Android

Wymienione aplikacje (2-5) udostępniane są przez ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.