Kampania „ROBIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

ROBIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ

 Logo kampanii Logo kampanii

Kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

Województwo Śląskie kontynuuje działania edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw.

Kampania „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” koncentruje się wokół poczucia odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy w kwestii walki ze smogiem. Pomoże ona uwierzyć mieszkańcom województwa śląskiego w to, że ich rola w walce ze smogiem jest niezwykle istotna. Siła zbiorowego działania to suma indywidualnych kroków podejmowanych dla wspólnego dobra.

Hasło kampanii nie tylko określa jej cel, ale także definiuje charakter przekazu. O walce ze smogiem warto mówić pozytywnie, w kontekście możliwości i perspektyw. Wtedy gotowość do działania – zarówno jednostkowego, jak i wspólnotowego – poparta jest tym, co najważniejsze: wewnętrzną motywacją.

Kampania obejmie swoim zasięgiem całe województwo, zachęcając do aktywnego włączenia się w walkę ze smogiem wszystkich mieszkańców. Szczególną grupą odbiorców są dzieci i młodzi ludzie – to oni mogą uświadomić dorosłym, że wszyscy powinniśmy spłacać ,,ekologiczny kredyt”, zaciągnięty w wyniku działań negatywnie wpływających na środowisko. Stąd nacisk na kreatywny, a jednocześnie nienachalnie edukacyjny charakter kampanii.

Głównymi mediami komunikacji antysmogowej będą Internet (w tym media społecznościowe) oraz prasa (lokalna i regionalna). W ramach kampanii stworzone zostaną materiały stanowiące kompendia wiedzy (video explainery, infografiki) oraz ułatwiające jej rozprzestrzenianie i propagowanie (scenariusze lekcji, artykuły tematyczne, cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych).

Kampania „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” korzysta z wypracowanej w toku poprzednich działań społecznej świadomości dotyczącej smogu. Stanowi ona kolejny krok w stronę czystego powietrza jaki Województwo Śląskie chce uczynić wspólnie z mieszkańcami.

Za kreację i realizację kampanii odpowiedzialna jest Agencja Reklamowa MDI Group z Krakowa. 


Narzędzia zastosowane w kampanii społecznej i edukacyjnej „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

INTERNET

  • 3 filmy typu video explainer
  • 4 infografiki edukacyjne

SOCIAL MEDIA

  • opracowanie merytoryczne i graficzne postów (w tym infografik) publikowanych w mediach społecznościowych

PRASA

  • opracowanie 2 artykułów tematycznych i publikacja w prasie o zasięgu województwa śląskiego

MATERIAŁY WYSTAWIENNICZE

  • 2 sztuki roll-upów

SCENARIUSZE LEKCJI

  • 3 scenariusze wraz z prezentacjami multimedialnymi opracowane dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich 
Załączniki
Grafiki do pobrania [ZIP 3,6MB]
Infografika [PDF 6,4MB]
Wizualizacja kampanii [PDF 3,4MB]

Filmy