Projekt MOLOC

 Logo programu Logo programu

Celem projektu MOLOC jest opracowanie nowego podejścia do rozwoju miasta, łączącego w sobie jakość życia i efektywność energetyczną. Projekt jest skierowany na identyfikację czynników hamujących wpływ polityk lokalnych i działań podejmowanych przez miasta, tak aby przełamać bariery i zmienić morfologie miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa (Priorytet 3 – Gospodarka Niskoemisyjna) i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Partnerami w projekcie są:

 1. Miasto Lille (FR) – koordynator projektu
 2. Miasto Turyn (IT)
 3. Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice (PL)
 4. Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (DE)
 5. Miasto Suczawa (RO)
 6. Stowarzyszenie Europejska Sieć „Energie Cities” – partner doradczy (FR)

Okres realizacji projektu: 5 lat – 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.

W ramach projektu MOLOC powołano Grupę Interesariuszy ds. Gospodarki Niskoemisyjnej, która ma pomóc w osiągnięciu celów projektu po stronie polskiej. Do udziału w grupie zaproszeni zostali:

 1. Urząd Miasta Katowice
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 3. Śląski Związek Gmin i Powiatów (Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej)
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 5. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
 6. Politechnika Śląska
 7. Polska Izba Ekologii
 8. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji nt. projektu MOLOC