Co zrobić z zalegającym mułem / flotokoncentratem węglowym?

Lista podmiotów, którym można przekazać zalegający muł / flotokoncentrat węglowy

7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która wchodząc w życie z dniem 1 września 2017 roku wprowadziła na terenie całego województwa śląskiego zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW.

Mając na uwadze fakt, iż paliwa te były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy tego materiału, w celu należytego wykonania w/w uchwały i wykorzystania zalegającego surowca Województwo Śląskie podaje do publicznej wiadomości listę profesjonalnych podmiotów, którym można przekazać ww. paliwa, w celu ich dalszego zagospodarowania w zgodzie z przepisami prawa, w tym z ww. uchwałą.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe warunki określane są indywidualnie przez ww. podmioty. 

Lista podmiotów, którym można przekazać zalegający muł / flotokoncentrat węglowy

Lp.

Nazwa podmiotu

Miejsce odbioru

Szczegółowe warunki

1.

HALDEX S.A.

Zakład HALDEX Makoszowy w Zabrzu

"Haldex S.A. – Makoszowy” w Zabrzu
ul.Makoszowska 6
41-800 Zabrze

Dni i godziny pracy (przyjmowania mułów): od 600 do1400 od poniedziałku do piątku (tylko dni robocze)

Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych przekazaniem mułów: tel. (32) 370 57 50

Pobierz (pdf)

Województwo Śląskie zaprasza do współpracy wszystkie podmioty profesjonalne, które są gotowe do dalszego gospodarczego wykorzystania wycofanych paliw, co będzie nie tylko wyrazem troski o środowisko naturalne, ale i dowodem, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotną wartością.

Załączniki
Szczegółowe warunki odbioru [PDF 1,4MB]