Energy Transition Platform

Uchwałą Nr 1097/119/V/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu Energy Transition Platform – inicjatywy wspierającej działania rządów krajów i regionów w rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnej polityki czystej energii.

Energy Transition Platform (Platforma Transformacji Energetycznej) jest realizowana przez The Climate Group (lider projektu) i Rząd Północnej Nadrenii – Westfalii (lider rządowy). Celem ETP jest łączenie regionów wysoko uprzemysłowionych, których system energetyczny jest oparty na węglu, w kierunku przyśpieszenia ich transformacji energetycznej. Każdy region partnerski stanowi część globalnej sieci podobnych sobie regionów, których rządy zobowiązały się do wspierania strategii transformacji energetycznej i wzajemnego inspirowania do szybkiego przejścia w stronę gospodarki opartej na czystej energii.

The Climate Group jest jedną z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji non-profit. Jej naczelną misją to inspirowanie i przekonywanie liderów rządowych, biznesowych i społecznych w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i przyspieszenia przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. Współpraca ma zatem prestiżowe znaczenie z perspektywy zarówno samego celu projektu, jak i wizerunkowej, gdyż Śląsk został wybrany do udziału w ETP i znajduje się w ekskluzywnej grupie 11 regionów świata (pozostałe regiony to: Alberta, Kraj Basków, Kalifornia, Górna Francja, Lombardia, Minnesota, Nadrenia Północna – Westfalia, Południowa Australia, Górna Austria i Walia).

Cel projektu

  • analiza doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej,
  • włączenie się we wzajemną, pogłębioną analizę dotyczącą inicjatyw i polityk transformacji energetycznej,
  • pokonywanie barier w perspektywie wyzwań związanych z transformacją energetyczną i przyjęcie innowacyjnych modeli rozwiązań.

Czas realizacji

maj 2016 roku – grudzień 2017 roku (1,5 roku)

Konstrukcja projektu

Projekt składa się z dwóch głównych paneli:

  • Fora bezpośrednie,
  • Laboratoria innowacji.

W celu realizacji założeń przeprowadzane są:

  • seminaria i warsztaty – aktywne uczestnictwo poprzez bezpośrednie zdobywanie wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami,
  • fachowe analizy i wsparcie – analiza doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej i wsparcie ze strony partnerów i ekspertów,
  • bezpośrednie spotkania i webinaria – uczestnictwo w seminariach mających na celu ułatwienie w zastosowaniu przyjęcia inicjatyw przejściowych dotyczących transformacji energetycznej,
  • regularne konsultacje w kształtowaniu programu prac i ich treści. 
Linki do stron zewnętrznych
Strona główna projektu Energy Transition Platform [eng.]
Uchwała zarządu w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na przystąpienie Wo-jewództwa Śląskiego do projektu Energy Transition Platform
Udział Województwa Śląskiego - aktualnosci