Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi

Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie jest faktem, o czym głośno mówią specjaliści, eksperci. Niestety Polska na arenie międzynarodowej osiąga zaszczytne miejsca w niechlubnych rankingach zanieczyszczeń powietrza. Z raportu „Ambient Air Pollution Database 2018” [75] Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że aż 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej (pod względem stężenia pyłu PM2,5) znajduje się w Polsce, w tym 13 z nich leży w województwie śląskim. Inny raport Europejskiej Agencji Środowiskowej „Poland – Air pollution country fact sheet” [76] wskazuje, że w 2018 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci ponad 48 tys. Polaków.

Ulotka edukacyjno-informacyjna