Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza 2023

 graf. UMWS graf. UMWS

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza stanowi wzmocnienie i rozszerzenie działań Województwa Śląskiego mających na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko, poprzez udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej we wdrażaniu zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza.

Jest to pierwsza edycja programu. Program składa się z dwóch komponentów:

  • Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” na łączną kwotę 5 000 000 zł,
  • Konkurs „Gmina pełną piersią” – łącznie 700 000 zł.