Prognoza jakości powietrza

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ system prognozowania o jakości powietrza.

Do tego czasu prognozy dla województwa śląskiego wykonywane były przez WIOŚ Katowice wraz z katowickim oddziałem IMiGW. Prognozy te były wykonywane dla dwóch kolejnych dób w układzie obszarowym.

Aktualnie prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, a dane prezentowane są na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl/pjp/home  

Prognozy jakości powietrza prezentowane są zarówno dla całego kraju powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution, jak i dla wybranego województwa powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces

Prognozy wykonywane są w siatce obliczeniowej 2,5 x 2,5 km na kolejne trzy doby; szczegóły dotyczące założeń merytorycznych prognoz można znaleźć w dokumencie pn. „Prezentacja” na dole strony z prognozami.

Zachęcamy więc do bieżącego korzystania z prognoz jakości powietrza dla województwa śląskiego pod adresem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

Linki do stron zewnętrznych
Aktualnie prognoza Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;