Prognoza jakości powietrza

System Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ system prognozowania o jakości powietrza.

Do tego czasu prognozy dla województwa śląskiego wykonywane były przez WIOŚ Katowice wraz z katowickim oddziałem IMiGW. Prognozy te były wykonywane dla dwóch kolejnych dób w układzie obszarowym.

Aktualnie prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, a dane prezentowane są na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl/pjp/home  

Prognozy wykonywane są w siatce obliczeniowej 2,5 x 2,5 km na kolejne trzy doby; szczegóły dotyczące założeń merytorycznych prognoz można znaleźć w dokumencie pn. „Prezentacja” na dole strony z prognozami.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są zarówno dla całego kraju, jak i dla wybranego województwa.

Ponadto od 2021 r. dla województwa śląskiego, dostępna jest także prognoza jakości powietrza poprzez jedną z funkcjonalności systemu Śląskie SMOGSTOP (platforma i aplikacja). System powstał w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zrealizowanego w partnerstwie ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (InfoSMOG-MED).

Prognozę jakości powietrza opracowuje Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w oparciu o kilka modeli, tj. model emisyjny, model prognozy meteorologicznej WRF (bazuje na prognozie globalnej NOAA korygowanej w oparciu o depesze METAR), model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, model prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Śląskie SMOGSTOP jest systemem prognozowania w warunkach rzeczywistych, a prezentowane dane prognostyczne w siatce 2 km x 2 km dostępne są w układzie do 48 godzin. Zastosowany model emisyjny dla źródeł niskich (budynków) uwzględnia emisje zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych, źródeł komunalnych i z transportu drogowego. Wyliczana przez model wielkość emisji odnoszona jest do konkretnego obszaru objętego zabudową mieszkaniową – pozwala to na większą precyzję przestrzenną identyfikacji obszarów o wzmożonej kumulacji niskiej emisji i tym samym predykcji stężeń zanieczyszczeń.

Zachęcamy więc do bieżącego korzystania z prognoz jakości powietrza dla województwa śląskiego pod adresem: www.slaskiesmogstop.pl i powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

Linki do stron zewnętrznych
Aktualnie prognoza Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
Śląskie SMOGSTOP - Jak przygotowywana jest prognoza jakości powietrza?