Termomodernizacja

Podstawowym celem termomodernizacji jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku, zarówno na jego ogrzanie, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przy wyborze działania termomodernizacyjnego powinno kierować się aspektem, który ograniczy straty ciepła budynku, podniesie efektywność energetyczną lub jedno i drugie. Termomodernizacja może być prowadzona w kierunku poprawy jednego lub kilku elementów. Przed podjęciem decyzji warto wykonać audyt energetyczny budynku, który pomoże określić kierunek działania.

Jeśli zależy nam, aby poczynić jak największe oszczędności, zakres prac wykonywanych w ramach termomodernizacji powinien w pierwszej kolejności dotyczyć zredukowania nadmiernych strat ciepła z budynku:

  • ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ściany, dach, stropodach, podłoga nad piwnicą lub bezpośrednio na gruncie),
  • wymiana stolarki okiennej i drzwi.

W kolejnym kroku warto pomyśleć o modernizacji lub wymianie instalacji grzewczej poprzez:

  • wymianę grzejników,
  • instalację zaworów termostatycznych,
  • montaż regulatorów pogodowych,
  • izolację przewodów,
  • usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • ulepszenie systemu wentylacyjnego.

Termomodernizacja budynku dotyczy także źródeł ciepła:

  • wymiany lub modernizacji źródła ciepła, np. na kocioł klasowy na paliwo stałe o lepszych parametrach energetycznych i emisyjnych, zamiana kotła węglowego na gazowy, podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • inwestycji w odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Za każdym działaniem termomodernizacyjnym idzie nie tylko korzyść finansowa dla użytkownika, ale również efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.