Uchwała antysmogowa – realizacja, oceana i plany na przyszłość

graf. UMWS graf. UMWS
Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego

Jesteśmy szczególnym regionem w skali kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. Produkuje się tu ponad 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, a także prawie połowę zanieczyszczeń gazowych. To zrozumiałe zatem, że władze województwa przywiązują szczególną wagę do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Konsekwentnie od kilku lat realizowane są przedsięwzięcia, których efekty przyczyniają się między innymi do poprawy jego jakości. W czerwcu Sejmik przyjął Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego, a we wrześniu zaktualizowano strategię rozwoju regionu do 2030 r. pod nazwą „Zielone Śląskie”. Oba dokumenty, wraz z realizowaną z powodzeniem od 3 lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat.

„Zielone Śląskie to kompletna transformacja w ramach posiadanych środków, które pojawiły się w programach rządowych, środków z Unii Europejskiej oraz środków regionalnych" – wyjaśnia marszałek Jakub Chełstowski.

Obowiązująca uchwała antysmogowa zawiera szereg ograniczeń w stosowaniu paliw oraz nakazuje (w odpowiednim czasie) wymianę źródeł ciepła.  W tej chwili Zarząd rozpoczyna proces ewaluacji wdrażania jej zapisów  – do  wszystkich gmin województwa śląskiego wysłana zostanie ankieta badająca potrzeby samorządów w zakresie prowadzonych przez nich działań ograniczających emisję płynów i gazów do powietrza.  Analiza tych potrzeb i dotychczasowych doświadczeń gmin może doprowadzić do wprowadzenia zmian w uchwale, co ułatwi samorządowcom walkę ze smogiem. Istotne jest też zapewnienie funduszy niezbędnych do realizacji tych działań, przede wszystkim w ramach tworzonego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Wyniki ankiety pozwolą władzom województwa tak zaprogramować środki finansowe, aby nie zabrakło funduszy na proces poprawy jakości powietrza.

Zachęcamy wszystkie samorządy gminne do wypełnienia ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać w terminie do 30 października 2020 na adres: powietrze@slaskie.pl. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Rybakiem lub Moniką Ptak-Kruszelnicką z Departamentu Rozwoju Regionalnego dostępnych pod numerami telefonu: (32) 77 99 154 oraz (32) 77 99 171.

Podsumowanie wyników ankiet zostanie przedstawione podczas debaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów, która odbędzie się w dniu 6 listopada br. w Sali Sejmu Śląskiego. Już dziś zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Debata prowadzona będzie w formule hybrydowej (udział osobiście lub on-line).


PILNE:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju oraz  ciągłym wzrostem zakażeń jak i objęciem całego kraju strefą czerwoną debata na temat oceny wdrażania tzw. „uchwały antysmogowej”, wprowadzonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 w dniu 7 kwietnia 2017r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie odbędzie się w dniu 6 listopada bieżącego roku.

Wyżej wymieniona debata odbędzie się  w najbliższym możliwym terminie o czym poinformujemy na naszej stronie https://powietrze.slaskie.pl/ 

Załączniki
Ankieta do pobrania i wysłania [DOC 52,0kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 61,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ankieta ON-LINE
Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017 (obowiązująca uchwała antysmogowa)