Finansowanie inwestycji: efektywność energetyczna, OZE

Finansowanie inwestycji – efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii

 

Od 2022 roku w województwie śląskim obowiązuje zakaz użytkowania kotłów wyprodukowanych w 2006 roku i starszych. W styczniu 2023 roku wszedł w życie zakaz użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. koza, kominek) niespełniających wymagań ekoprojektu.

Warto podkreślić, że istnieje możliwość dalszej eksploatacji tych urządzeń pod warunkiem osiągnięcia przez nie sprawności na poziomie 80% lub jeżeli są wyposażone w urządzenie do redukcji emisji pyłów.

Przepisy będą egzekwowane na mocy uchwały antysmogowej obowiązującej od września 2017 roku.

Pozwoli to na wyeliminowanie z rynku najbardziej trujących palenisk, niespełniających obowiązujących norm i wpłynie na poprawę jakości powietrza. Szacuje się, że jest ich na Śląsku około 350 tys.

Smog i zanieczyszczenia powietrza to konkretne koszty, ponoszone na leczenie chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Oszacowano, że koszty zdrowotne niskiej emisji (pył PM2,5) w województwie śląskim wynoszą 7,1 mld zł rocznie (więcej niż roczny budżet województwa!).

Jeżeli wciąż użytkujesz zakazane uchwałą urządzenia wpływasz na jakość powietrza, którym oddychasz. Grozi Ci też kara grzywny. Gminy już prowadzą kontrole. Najwyższy czas, by podjąć działania zmierzające do eliminacji trujących źródeł ciepła. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, nie masz wystarczających funduszy, przeczytaj nasz krótki poradnik. Pamiętaj, że wymiana źródła ciepła powinna być łączona z kompleksową termomodernizacją, dlatego poradnik ukazuje możliwości pozyskania finansowania na działania poprawiające efektywność energetyczną budynku, w tym wymianę źródła ciepła.

Na początek sprawdź jakie możliwości wsparcia oferuje Twoja gmina. Wiele śląskich gmin (133/167) prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne dla Programu Czyste Powietrze. Są też gminy, które w ramach Programu Stop Smog uruchomiły programy dofinansowujące wymianę bądź likwidację źródeł ciepła, a także termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jeżeli Twoja gmina nie oferuje dofinansowania w tym zakresie, sprawdź jakie są dostępne programy wsparcia dla osób indywidualnych i weź sprawy w swoje ręce.

Artykuł ma charakter poglądowy. Został zaktualizowany 04.01.2023 r. na podstawie informacji dostępnych na stronach poszczególnych programów dotacji. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu należy zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronach poszczególnych programów.

Wyszukiwarka ekodotacji

Jeżeli nie znalazłeś propozycji dla siebie, a chciałbyś uzyskać informacje nt. dostępnych dotacji na projekty poprawiające efektywność energetyczną czy odnawialne źródła energii zapraszamy do skorzystania z Wyszukiwarki ekodotacji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Został utworzony 26.01.2022 r. na podstawie informacji dostępnych na stronach poszczególnych programów dotacji. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu należy zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronach poszczególnych programów.

Linki do stron zewnętrznych
Wyszukiwarka ekodotacji (Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy)