Sposoby informowania o jakości powietrza

W województwie śląskim, w celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej, prognozowanej oraz historycznej jakości powietrza, poza aktualnym powiadomieniem o jakości powietrza (więcej informacji w zakładce „Jakość powietrza” > „Komunikaty o jakości powietrza”) można skorzystać z następujących narzędzi opartych na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska: 

 1. Śląski Monitoring Powietrza – na stronie internetowej administrowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się z bieżącą i historyczną informacją na temat jakości powietrza, w zakresie danych pochodzących ze stacji Śląskiego Monitoringu Jakości Powietrza. Dane pomiarowe prezentowane są zarówno w formie graficznej (na mapach i wykresach), jak i w formie tekstowej (tabele).
  Więcej informacji: powietrze.katowice.wios.gov.pl
 2. Prognozy zanieczyszczeń powietrza – na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można uzyskać informację nt. prognozy jakości powietrza na trzy kolejne doby, zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. Prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).
  Prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego 
 3. Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Prezentowane są zarówno bieżące, jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
  Więcej informacji: powietrze.gios.gov.pl 
 4. Śląskie SMOGSTOP – system dostępny poprzez stronę www.slaskiesmogstop.pl oraz aplikację Śląskie SMOGSTOP. Umożliwia zapoznanie się m.in. z prognozą jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego w formie graficznej i tekstowej. Prezentowane dane prognostyczne dostępne są w układzie do 48 godzin. Prognozę jakości powietrza opracowuje Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w oparciu o kilka modeli, tj. model emisyjny, model prognozy meteorologicznej WRF (bazuje na prognozie globalnej NOAA korygowanej w oparciu o depesze METAR), model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, model prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza. Śląskie SMOGSTOP na potrzeby kalibracji i weryfikacji powyższych modeli pobiera dane pomiarowe pochodzące z sieci METAR oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.
  Więcej informacji: www.slaskiesmogstop.pl
  Jak przygotowywana jest prognoza jakości powietrza?
 5. „EKOPROGNOZA” – codziennie o godz. 19.05 w Magazynie Meteo na antenie TVP Katowice emitowany jest komunikat ekologiczny, w którym podawana jest informacja o jakości powietrza w minionej dobie i o przewidywanej jakości na dobę kolejną, przygotowywana przez IMGW w ramach krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń.
  Więcej informacji: katowice.tvp.pl/29387180/informacje-o-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-slaskim
 6. Tablice informacyjne – m.in. tablica świetlna znajdująca się na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej).

Ponadto, dostępne są również narzędzia, oparte nie tylko na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska, takie jak:

 1. Aplikacje mobilne – dostępny jest szereg aplikacji na urządzenia mobilne, które umożliwiają uzyskanie informacji nt. stanu jakości powietrza w województwie śląskim.
  Więcej informacji w zakładce „Jakość powietrza” > „Aplikacje”
 2. Serwis EKO-prognoza – na stronie serwisu można zapoznać się z prognozą zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, przygotowanej przez Fundację EkoPrognoza w oparciu o model GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality).
  Więcej informacji: ekoprognoza.pl